[ érme - numizmatika - verdejel ]


CNH:10Huszár:7ÉH1:3
Előlap: +REX SAMVHEL gyöngykörben egyenlô szárú kereszt, szárai között ékek. Hátlap: +PANONEIA vonalkörben egyenlô szárú kereszt, szárai között ékek

900€

CNH:362Huszár:412ÉH1:315
Előlap: Balra néző koronát viselő királyi arckép. Hátlap: Velencei oroszlán

1.500€

CNH:368Huszár:418ÉH1:316
Előlap: Koronás uralkodó mellképe szemből, karddal és jogarral. Hátlap: Isten báránya keresztes zászlóval

100€

CNH:369Huszár:419ÉH1:317
Előlap: Koronás uralkodó mellképe szemből, karddal és jogarral. Hátlap: Szarvas balra, alatta kereszt

200€

CNH:370Huszár:420ÉH1:318
Előlap: CNH:368. Hátlap: Három bástyatorony, körülötte három rozetta

150€

CNH:357Huszár:407ÉH1:319
Előlap: + REX ANDREA középen szembenéző koronás fő. Hátlap: Jobbra néző női arc kendőben(?)

200€

CNH:359Huszár:410ÉH1:320
Előlap: Koronás M betűn koronás oszlop, kétoldalt két koronás fő egymással szemben. Hátlap: Hárpia balra

300€

CNH:363Huszár:413ÉH1:321
Előlap: Király szemből karddal és pajzssal, a pajzson kettőskereszt. Hátlap: Velencei oroszlán

200€

CNH:365Huszár:415ÉH1:322
Előlap: Trónon ülő király szemből, karddal és országalmával. Hátlap: Isten báránya kereszttel és zászlóval

700€

CNH:375Huszár:425ÉH1:323
Előlap: Balra néző koronás királyi fő. Hátlap: Kettőskereszt talpazaton, karikák nélkül

850€

CNH:376Huszár:426ÉH1:324
Előlap: Trónon ülő koronás uralkodó szemből, országalmával és jogarral. Hátlap: Pajzsban kettőskereszt talapzaton

300€

CNH:377Huszár:427ÉH1:325
Előlap: koronás uralkodó mellképe szembôl, országalmával.  Hátlap: pajzsban kettôskereszt talapzaton

500€

CNH:378Huszár:428ÉH1:326
Előlap: Koronás királyi fő. Hátlap: Fejét balra fordító sas szemből

350€

CNH:379ÉH1:327
Előlap: trónon ülô király jogarral és országalmával. Hátlap: egyenlôszárú kereszt gyöngykörrel, a keresztszárak között A,N,R,E(?) betűkkel

300€

CNH:380Huszár:430ÉH1:328
Előlap: Lovas karddal. Hátlap: Liliomvégű kereszt(lóhere), szárai között keresztek

400€

CNH:358Huszár:408ÉH1:329
Előlap: REX ANDREAS koronás uralkodó mellképe szemből, országalmával és jogarral. Hátlap: Koronázott M betű tetején kereszttel, kétoldalt szembenéző királyi portré

300€

CNH:373Huszár:423ÉH1:332
Előlap: Koronás uralkodó szemből. Hátlap: Kettőskereszt, a keresztszárak között félhold, csillag és két kör ponttal a közepükön

150€

CNH:374Huszár:424ÉH1:333
Előlap: M betű felett korona mellette két levél. Hátlap: Koronánól kiemelkedő kettőskereszt szárai között kér kör

600€

CNH:372Huszár:422ÉH1:334
Előlap: Koronás uralkodó mellképe szemből mellette A-D. Hátlap: Cserje szerű növény két oldalán terméssel

150€

CNH:364Huszár:414ÉH1:335
Előlap: Koronás uralkodó mellképe szemből, kétoldalt A - R. Hátlap: Isten báránya jobbra kereszttel és zászlóval

600€

CNH:371Huszár:421ÉH1:336
Előlap: Balra néző koronás király fő. Hátlap: Harci elefánt balra

900€

CNH:-Huszár:415AÉH1:337
Előlap: Trónon ülő király szemből, jogarral és országalmával. Hátlap: Fejét a földre hajtó madár balra

300€

CNH:-Huszár:431ÉH1:338
Előlap: Koronás fej szemből. Hátlap: Balra néző szarvas

400€

CNH:-Huszár:411ÉH1:339
Előlap: M betűn álló kettőskereszt. Hátlap: Isten báránya balra keresztes zászlóval

350€

CNH:-Huszár:409ÉH1:340
Előlap: Koronás uralkodó mellképe szemből, kereszttel és jogarral. Hátlap: Talpas kettős kereszt mellette A-R(?)

1.200€

CNH:-Huszár:432ÉH1:341
Előlap: REX ANDREAS koronás fej szemből. Hátlap: Balra néző sas

200€

CNH:197Huszár:234ÉH1:127
Előlap: Kettős vonalkörben ANDREAS DI GRA, középen díszített félhold felette csillag. Hátlap: Kéttornyú templom tetején 3 pont felette csillag

600€

CNH:198Huszár:235ÉH1:128
Előlap: Kettős körben ANDREAS REX, belül koronás fő. Hátlap: Épület három toronnyal felette két karikával

600€

CNH:203Huszár:241ÉH1:129
Előlap: Hármas torony alatt, vonalkörben szembenéző koronás fej. Hátlap: Négyes karéjban címer az Árpád-sávokkal, körülötte pontok A N D ... S D betűk

100€

CNH:116Huszár:205ÉH1:130
Előlap:  ANDREAS, középen monogram (xR). Hátlap: Vonalkörben koronán álló kettőskereszt, kétoldalt egy-egy félhold

700€

CNH:171Huszár:206ÉH1:131
Előlap: Háromtornyú vár, körülötte karikákkal díszített vonalkör. Hátlap: ANDREAS REX felirat, középen ABC betűk

500€

CNH:173Huszár:208ÉH1:132
Előlap: három vízszintes vonal, végein kettőskereszt, középen kupola(?), alul két kör között pontban és ékben végződő félhold. Hátlap: duplavonalas talpaskereszt, keresztszárak között négy pont és négy kör, középen pont 

75€

CNH:174Huszár:209ÉH1:133
Előlap: CNH:173 obolusa. Hátlap: kisebb, karikák nélkül

200€

CNH:183Huszár:219ÉH1:134
Előlap: karikákkal díszített ív, kereszt, két toronnyal, középen koronás fő. Hátlap: oszlopos erkély ferde talpazaton, toronnyal, oldalt egy-egy csillag, alul karika

200€

CNH:175Huszár:210ÉH1:135
Előlap: Három vízszintes vonal, végein kettőskereszt, középen kupola(?), alul két kör között pontban és ékben végződő félhold. Hátlap: Talpazaton álló kereszt kétoldalt egy-egy madár

300€

CNH:-Huszár:211ÉH1:136
Előlap: CNH:175 obolusaHátlap: kisebb

400€

CNH:181Huszár:217ÉH1:137
Előlap: Homlokzat saroktornyokkal, felette fej, alul karika csillagok között. Hátlap: Homlokzat négy toronnyal tetején kereszttel alul csillagok között karika

300€

CNH:182Huszár:218ÉH1:138
Előlap: CNH:181 obolusa. Hátlap: Kisebb

1.200€

CNH:190Huszár:227ÉH1:139
Előlap:  Középen torony, két oldalán arcok felettük csillag és félhold. Hátlap:  Vonalkörben torony, két oldalán egy-egy csillag felettük egy-egy félhold

500€

CNH:191Huszár:228ÉH1:140
Előlap: Boltív, mellette csúcsban végződő oszlopok, felül kettőskereszt két rozetta között, alul három kör. Hátlap: Hármasív felette vízszintes és párhuzamos vonalak két oszlop között, felül két kör között rozetta, alul kör

100€

CP:41Huszár:229ÉH1:141
Előlap: CNH:191 obolusa. Hátlap: Kisebb

200€

CNH:192Huszár:230ÉH1:142
Előlap: Talpon álló kereszt, két oldalán kör, körökben végződő kúpok, alul egy-egy félhold. Hátlap: Stilizált homlokzat három oszloppal, a középsőn karika

150€

CNH:204Huszár:242ÉH1:143
Előlap: Körívben két szembenéző koronás fő közöttük virág. Hátlap: Két ág között bástya(?) felette sávozott pajzs

300€

CNH:305Huszár:275ÉH1:144
Előlap: Két torony között szembenéző koronás fő, felette félhold és csillag. Hátlap: Középen bástya tetején ágak karikával, két oldalt bástya alatta levélmotívummal, külső gyűrűben körök

300€

CNH:306Huszár:306ÉH1:145
Előlap: Két torony között szembenéző koronás fő, felettük csillag és félhold. Hátlap: Bástya két torony között, a bástyán ág karikákkal a két oldalán, a bástya alatt levéldíszítmény, külsö gyűrűben körök

120€

CNH:176Huszár:212ÉH1:146
Előlap: Várfal két bástyával, felette két kör között fej szemből, alul csúcsos építmény,körrel. Hátlap: Duplavonalas gyöngykörben háromszög alakú díszítések, a mezőben háromtornyú vár

50€

CNH:177Huszár:213ÉH1:147
Előlap: CNH:176 obolusa. Hátlap: Kisebb

150€

CNH:224Huszár:264ÉH1:148
Előlap: Párducot legyőző férfi. Hátlap: Kettőskereszt ívekből és lombokból álló díszkeretben

300€

CNH:225Huszár:265ÉH1:149
Előlap: Párduccal(?) küzdő férfi. Hátlap: Kettőskereszt ívekből és lombokból álló díszkeretben

200€

CNH:189Huszár:225ÉH1:150
Előlap: Két torony között kettőskereszt talapzaton. Hátlap: Balra néző sas gyöngykörben

400€

CP:40Huszár:226ÉH1:151
Előlap: Két torony között kettőskereszt talpazaton. Hátlap: Gyöngykörben, balra néző egyfejű sas

100€

CNH:195Huszár:232ÉH1:152
Előlap: Boltíven négy oszlop és fej szemből. Hátlap: Stilizált építmény homlokzata, belül dupla ív, felül liliom

100€

CNH:196Huszár:233ÉH1:153
Előlap: CNH:195 obolusa. Hátlap: Kisebb

400€

CNH:307Huszár:277ÉH1:154
Előlap: Ülő király szemből sólyommal és jogarral. Hátlap: Karikákkal díszített vonalkörben Két torony felett Árpádsávos pajzs, körülötte csillagok, felette félhold

1.000€

CNH:308Huszár:278ÉH1:155
Előlap: Ülő király szemből sólyommal és jogarral. Hátlap: Körökkel övezett vonalkörben két torony, felette két csillag között Árpádsávos címer, felül félholdban csillag

180€

CNH:194Huszár:231aÉH1:156
Előlap: Íves talpazaton alak, koronás fővel mellette két-két oszlop, a belsőn csillag. Hátlap: Gyöngykörben íven nyugvó díszítés oldalt dísszel és csillag, körben csillagok

200€

CNH:209Huszár:247ÉH1:157
Előlap: Korona alatt két szárny, közöttük kereszt. Hátlap: Nyolcas karéjban kereszt, belül a találkozási pontnál négy liliom

30€

CNH:210Huszár:248ÉH1:158
Előlap: CNH:209 obolusa.

50€

CNH:218Huszár:257ÉH1:159
Előlap: Torony mellett egy-egy csillag felette egy-egy kereszt. Hátlap: Vonalkörben kereszt körülötte váltakozva négy csillag és karika

200€

CNH:226Huszár:266ÉH1:160
Előlap: Csillag felett félhold, felette torony kétoldalán kifelé néző két fej. Hátlap: Párduc balra, felette fa két oldalán egy csillag és egy héber betű

75€

CNH:227Huszár:267ÉH1:161
Előlap: Félhold felett két torony és két kifelé tekintő fej, alatta nyolcszögletű csillag. Hátlap: Párduc balra, felette fa, balra egy csillag, jobbra héber betű

90€

CNH:299Huszár:269ÉH1:162
Előlap: Koronás fő szemből két karddal. Hátlap: két álló, visszatekintő oroszlán, köztük csillag

30€

CNH:300Huszár:270ÉH1:163
CNH:299 obolusa.

30€

CNH:172Huszár:207ÉH1:164
Előlap: ANDREAS, vonalkörben szembenéző alak, kezében karddal és kereszttel. Hátlap: Két torony között kereszt alatta koronás fej szemből

600€

CNH:179Huszár:215ÉH1:165
Előlap: Két oszlop között rácsos kettősvonal, felette két kör között talpas kettőskereszt hat ponttal. Hátlap: Két kör között talpas kettőskereszt hat ponttal

600€

CNH:180Huszár:216ÉH1:166
Előlap: Két oszlop között rácsos kettős vonal, felette két kör között kettőskereszt hat ponttal. Hátlap: Két kör között kettőskereszt hat ponttal

150€

CNH:199Huszár:236ÉH1:167
Előlap: Trónon ülő király kezében alma és pálca, oldalt egy-egy karika. Hátlap: Tornyos épület két zászlóval

300€

CNH:200Huszár:237ÉH1:168
Előlap: Két torony között orom, felette szembenéző királyi fő. Hátlap: Mintás kettőskör, középen balra álló oroszlán

1.000€

CNH:-ÉH1:169
Előlap: Király szemből két kezében pálca. Hátlap: Mintázott kettőskör benne balra néző oroszlán

200€

CNH:301Huszár:271ÉH1:170
Előlap: Trónoló király jogarral és országalmával. Hátlap: Háromtornyú vár rozettagyűrűben

200€

CNH:302Huszár:272ÉH1:171
CNH:301 obolusa. Hátlap: Kisebb, rozetta nélkül

300€

CP:51Huszár:279ÉH1:172
Előlap: Két koronás fej egymással szemben, felül félhold, kör és csillag. Hátlap: Két pajzs kettőskereszttel, közöttük bástya, felül csillag, alul két kör

400€

CNH:309Huszár:280ÉH1:173
CP:51 Obolusa. Hátlap: Kisebb

200€

CNH:303Huszár:273ÉH1:174
Előlap: Szembenéző koronás fej, mellette egy-egy csillag, felette félholdban csillag. Hátlap: Körökből álló ív alatta rozettával, felette két torony között sávos pajzs

350€

CNH:304Huszár:274ÉH1:175
Előlap: CNH:303 obolusa. Hátlap: Kisebb

300€

CNH:206Huszár:243ÉH1:176
Előlap: Szembenéző koronás mellkép, kezében kard és országalma. Hátlap: A belső vonalkörben pontokkal díszített címerpajzs Árpád-sávokkal, két vonalkör között pontok

75€

CNH:207Huszár:244ÉH1:177
Előlap: Vonalkörben szembenéző király, kezében karddal. Hátlap: Két torony között dombon épület(?) felette pajzs Árpádsávokkal

1.400€

CNH:208Huszár:245ÉH1:178
Előlap: Három torony alatta szembenéző koronás fej, mellette két csillag. Hátlap: Jobbra álló szarvas kereszttel, előtte egy csillag

200€

CP:42Huszár:246ÉH1:179
Előlap: CNH: 208. Hátlap: kisebb

100€

CNH:214Huszár:252ÉH1:180
Előlap: két bástya között mellkép szemből, a bástyák felett egy-egy karika. Hátlap: Bástyatorony két oldalán ferdén emelkedő falak, felül két rozetta között kereszt

75€

CNH:215Huszár:253ÉH1:181
Előlap: CNH:214 obolusa. Hátlap: Kisebb

1.500€

CNH:216Huszár:255ÉH1:182
Előlap: Két zászló között torony kereszttel a tetején, két oldalán egy-egy kör. Hátlap: Vonalkörben máltai kereszt, szárai között liliom

300€

CNH:217Huszár:256ÉH1:183
Előlap: CNH:216 obolusa. Hátlap: Kisebb

350€

CNH:219Huszár:258ÉH1:184
Előlap: Félkörív felett három torony, a középsőn egy kereszt, a körív alatt szembe néző koronás fej, két csillag között. Hátlap: Pontkörön belül kereszt, szárai között rozetták

50€

CP:44Huszár:259ÉH1:185
CNH: 219 obolusa. Hátlap: Kisebb, négy csipkés rozetta, belseje pont nélkül

200€

CNH:220Huszár:260ÉH1:186
Előlap: Két torony felül összekötve, közte királyi fő. Hátlap: Kisebb, kereszt négy csillaggal

200€

CNH:221Huszár:261ÉH1:187
Előlap: Koronás mellkép szemből felette félhold, kétoldalt egy-egy kettőskereszt. Hátlap: Kereszt szárai között pontokkal körülötte fordított félholdak lombbal

300€

CNH:222Huszár:262ÉH1:188
Előlap: CNH:221 obolusa. Hátlap: Kisebb

750€

CNH:223Huszár:263ÉH1:189
Előlap: Ülő király szemből mindkét kezével fogva egy sárkány nyakát és farkát. Hátlap: Álló király karddal, mellette hátratekintő párduc

750€

CNH:212Huszár:250ÉH1:190
Előlap: Kettőskereszt mellett párduc, alul csillag. Hátlap: Szárnyas griff balra, felette csillag

75€

CNH:213Huszár:251ÉH1:191
Előlap: CNH:212 obolusa. Hátlap: Kisebb, szárnyas griff balra, csillag nélkül

80€

CNH:211Huszár:249ÉH1:192
Előlap: Kettőskereszt mellett párduc. Hátlap: Mintázott keretben csillag

2.000€

CP:43Huszár:254ÉH1:193
Előlap: Koronás mellkép szemből karddal és kereszttel. Hátlap: Kéttornyú templom homlokzata kereszttel, alatta kereszt, vonal és karika

100€

CNH:201Huszár:239ÉH1:194
Előlap: Háromtornyú építmény alatt szárnyas fej. Hátlap: Pajzs sávokkal, mellette csillag és félhold

2.000€

CNH:202Huszár:240ÉH1:195
Előlap: CNH:201 obolusa. Hátlap: pazs sávokkal, mellette csillag és félhold

300€

CNH:184Huszár:220ÉH1:196
Előlap: Íven álló dupla boltív, a fülkékben egy-egy torony, felül fej szemből két kör között. Hátlap: Talapzaton torony, kétoldalt négyszög felett egy-egy rozetta

300€

CNH:185Huszár:221ÉH1:197
CNH:184 obolusa. Hátlap: Kisebb, alul karika

2.000€

CNH:186Huszár:222ÉH1:198
Előlap: Két oszlop(?) között koronás fő, felette csillag két félholddal. Hátlap: virágdíszből(?) kiemelkedő háromtornyú vár

500€

CNH:187Huszár:223ÉH1:199
Előlap: CNH: 186 obolusa. Hátlap: Kisebb

1.000€

CNH:188Huszár:224ÉH1:200
Előlap: Középen díszítmény, felette két félhold között csillag, mellette két fej alatta karika. Hátlap: Kereszt középen, kétoldalt mellette félhold, alatta A felette M betű

600€